[Cập Nhật] Phụ Phí Xăng Dầu DHL – Tháng 04/2021

Phụ phí xăng dầu hằng tuần của DHL hay còn gọi là phụ phí nhiên liệu DHL(Fuel Surcharge)

Bảng giá phụ phí nhiên liệu này được áp dụng cho các lô hàng vận chuyển của DHL đi đến tất cả các nước trên thế giới.

Tháng Mức phụ phí
Tháng 4 năm 2021 16.50%
Tháng 3 năm 2021 15.00%
Tháng 2 năm 2021 14.00%
Tháng 1 năm 2021 12.5%
Tháng 12 năm 2020 11.75%
Tháng 11 năm 2020 11.50%
Tháng 10 năm 2020 12.25%
Tháng 9 năm 2020 12.00%
Tháng 8 năm 2020 11.25%
Tháng 7 năm 2020 8.75%
Tháng 6 năm 2020 8.00%
Tháng 5 năm 2020 11.00%
Tháng 4 năm 2020 15.50%
Tháng 3 năm 2020 17.75%
Tháng 2 năm 2020 18.75%
Tháng 1 năm 2020 18.25%

Nguồn: http://www.dhl.com.vn/exp-vi/express/shipping/shipping_advice/express_fuel_surcharge.html

Tham khảo: Bảng giá gửi hàng đi Mỹ