Các tiêu chuẩn quốc tế về bảo quản hàng hóa cần nắm vững

Các tiêu chuẩn quốc tế về bảo quản hàng hóa cần nắm vững

Bảo quản hàng hóa là một phần quan trọng của chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về bảo quản hàng hóa không chỉ đảm bảo chất lượng sản phẩm mà còn giúp tối ưu hóa hiệu suất vận chuyển và lưu trữ. Trên thị trường quốc tế, có nhiều tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng để đảm bảo an toàn và chất lượng cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển và lưu trữ. Bài viết này sẽ đi sâu vào các tiêu chuẩn này và tầm quan trọng của chúng đối với ngành công nghiệp và thương mại.

Tiêu chuẩn ISO về bảo quản hàng hóa

Tiêu chuẩn ISO 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001 là một trong những tiêu chuẩn quốc tế quan trọng nhất về quản lý chất lượng. Nó đặt ra các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm cả quy trình bảo quản hàng hóa. Để đáp ứng tiêu chuẩn này, các tổ chức cần thiết lập và duy trì quy trình kiểm soát chất lượng, từ việc nhập khẩu hàng hóa đến quá trình lưu trữ và vận chuyển.

Tiêu chuẩn ISO về bảo quản hàng hóa
Tiêu chuẩn ISO về bảo quản hàng hóa

Quy trình kiểm soát chất lượng

Quy trình kiểm soát chất lượng bao gồm việc xác định, theo dõi và điều chỉnh các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa. Điều này có thể bao gồm việc kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến sản phẩm.

 • Kiểm tra nhiệt độ: Tạo bảng theo dõi nhiệt độ hàng ngày để đảm bảo rằng nhiệt độ lưu trữ luôn trong khoảng an toàn.
 • Điều chỉnh độ ẩm: Sử dụng thiết bị điều chỉnh độ ẩm để duy trì môi trường lưu trữ phù hợp với yêu cầu của sản phẩm.
 • Kiểm soát ánh sáng: Hạn chế tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp để tránh ảnh hưởng đến một số loại hàng hóa nhạy cảm với ánh sáng.

Tiêu chuẩn ISO 14001

Tiêu chuẩn ISO 14001 liên quan đến quản lý môi trường và cũng có ảnh hưởng đáng kể đến bảo quản hàng hóa. Việc áp dụng tiêu chuẩn này giúp đảm bảo rằng quá trình bảo quản hàng hóa không gây ra tác động tiêu cực đến môi trường.

Quản lý rủi ro môi trường

Theo tiêu chuẩn ISO 14001, các tổ chức cần xác định và quản lý rủi ro môi trường trong quá trình bảo quản hàng hóa. Điều này bao gồm việc đánh giá tác động của hoạt động lưu trữ và vận chuyển đến môi trường, từ đó đưa ra các biện pháp để giảm thiểu tác động này.

 • Sử dụng vật liệu tái chế: Ưu tiên sử dụng vật liệu tái chế trong quá trình đóng gói và lưu trữ hàng hóa để giảm thiểu lượng chất thải sinh ra.
 • Giảm thiểu tiêu thụ năng lượng: Áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong quá trình vận chuyển và lưu trữ hàng hóa để giảm thiểu tác động đến môi trường.

Xem thêm: Gửi hàng qua Mỹ giá rẻ

Tiêu chuẩn HACCP về bảo quản thực phẩm

Nguyên lý HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) là một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu. Tiêu chuẩn này tập trung vào việc phân tích nguy cơ và điểm kiểm soát quan trọng để đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình bảo quản và sản xuất.

7 nguyên tắc cơ bản của HACCP

Hệ thống HACCP dựa trên 7 nguyên tắc cơ bản để đảm bảo an toàn thực phẩm, bao gồm:

 • Xác định các nguy cơ tiềm ẩn.
 • Xác định các điểm kiểm soát quan trọng.
 • Thiết lập các tiêu chuẩn chấp nhận được.
 • Thiết lập các biện pháp kiểm soát tại điểm kiểm soát quan trọng.
 • Thiết lập các biện pháp kiểm soát để theo dõi.
 • Thiết lập các biện pháp kiểm soát để điều chỉnh khi cần thiết.
 • Thiết lập các biện pháp kiểm soát để xác minh hiệu quả hệ thống.

Ứng dụng HACCP trong quá trình bảo quản thực phẩm

Khi áp dụng HACCP trong quá trình bảo quản thực phẩm, các tổ chức cần tuân thủ các quy trình và yêu cầu nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn thực phẩm. Điều này bao gồm việc thiết lập kế hoạch kiểm soát nguy cơ, theo dõi và đánh giá hiệu quả của hệ thống.

 • Xác định nguy cơ tiềm ẩn: Phân tích các nguy cơ có thể xuất hiện trong quá trình bảo quản thực phẩm, từ đó xác định các biện pháp kiểm soát phù hợp.
 • Thiết lập các điểm kiểm soát quan trọng: Xác định các bước quan trọng trong quá trình bảo quản thực phẩm và thiết lập các biện pháp kiểm soát tại những điểm này.
Tiêu chuẩn HACCP về bảo quản thực phẩm
Tiêu chuẩn HACCP về bảo quản thực phẩm

Tiêu chuẩn IEC về bảo quản thiết bị điện tử

Tiêu chuẩn IEC 60068

Tiêu chuẩn IEC 60068 liên quan đến việc kiểm tra và bảo quản thiết bị điện tử trong môi trường khắc nghiệt. Điều này bao gồm các yêu cầu về độ rung, nhiệt độ, độ ẩm và áp suất không khí.

Yêu cầu về độ rung

Tiêu chuẩn này đặt ra các yêu cầu cụ thể về độ rung mà thiết bị điện tử cần chịu đựng trong quá trình vận chuyển và sử dụng. Việc tuân thủ tiêu chuẩn này giúp đảm bảo rằng thiết bị vẫn hoạt động ổn định sau khi trải qua các điều kiện rung động.

 • Bảng thử nghiệm độ rung: Thiết lập bảng thử nghiệm độ rung để kiểm tra và đánh giá khả năng chịu đựng của thiết bị.
 • Đánh giá kết quả thử nghiệm: Dựa vào kết quả thử nghiệm, đánh giá xem thiết bị có đáp ứng được yêu cầu về độ rung theo tiêu chuẩn hay không.

Tiêu chuẩn IEC 60721

Tiêu chuẩn IEC 60721 quy định các yêu cầu về môi trường và điều kiện bảo quản cho thiết bị điện tử. Việc tuân thủ tiêu chuẩn này giúp đảm bảo rằng thiết bị không bị hỏng hoặc giảm hiệu suất do ảnh hưởng của môi trường xung quanh.

Phân loại môi trường

Tiêu chuẩn này phân loại môi trường theo các điều kiện khác nhau như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí, và hóa chất có thể ảnh hưởng đến thiết bị.

 • Bảng phân loại môi trường: Xác định các loại môi trường theo bảng phân loại trong tiêu chuẩn để đưa ra các biện pháp bảo quản phù hợp.
 • Lập kế hoạch bảo quản: Dựa trên phân loại môi trường, lập kế hoạch bảo quản để đảm bảo rằng thiết bị không bị ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường xung quanh.

Xem thêm: gửi hàng mẫu đi mỹ

Tiêu chuẩn OSHA về bảo quản hàng hóa độc hại

Tiêu chuẩn OSHA 29 CFR 1910

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn và bảo vệ sức khỏe lao động trong quá trình bảo quản hàng hóa độc hại. Việc tuân thủ tiêu chuẩn này giúp đảm bảo an toàn cho người lao động và môi trường xung quanh.

Quy định về vật liệu độc hại

Tiêu chuẩn này đưa ra các quy định cụ thể về việc bảo quản và xử lý vật liệu độc hại trong môi trường làm việc.

 • Bảng danh mục vật liệu độc hại: Xác định và phân loại các loại vật liệu độc hại theo bảng danh mục trong tiêu chuẩn.
 • Hướng dẫn xử lý vật liệu độc hại: Đưa ra hướng dẫn chi tiết về cách bảo quản, vận chuyển và xử lý vật liệu độc hại theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn OSHA 29 CFR 1915

Tiêu chuẩn này tập trung vào việc bảo quản hàng hóa độc hại trong môi trường làm việc trên tàu biển. Điều này bao gồm cả quy trình vận chuyển, lưu trữ và xử lý hàng hóa độc hại trên tàu.

Quy trình an toàn vận chuyển

Tiêu chuẩn này đưa ra các quy định cụ thể về quy trình an toàn khi vận chuyển hàng hóa độc hại trên tàu biển.

 • Đào tạo nhân viên: Đào tạo nhân viên vận chuyển về cách xử lý hàng hóa độc hại và các biện pháp an toàn cần thiết.
 • Kiểm tra trang thiết bị: Thực hiện kiểm tra định kỳ trang thiết bị vận chuyển để đảm bảo chúng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Xem thêm: Gửi hàng khó đi Mỹ

Tiêu chuẩn ASTM về bảo quản vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn ASTM D1970

Tiêu chuẩn này liên quan đến việc bảo quản vật liệu xây dựng, đặc biệt là vật liệu cách nhiệt và chống thấm. Việc tuân thủ tiêu chuẩn này giúp đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của các vật liệu trong quá trình xây dựng.

Yêu cầu về cách nhiệt

Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu cụ thể về khả năng cách nhiệt của vật liệu, từ đó đảm bảo rằng chúng đáp ứng được yêu cầu về hiệu suất năng lượng trong quá trình sử dụng.

 • Bảng kiểm tra cách nhiệt: Thiết lập bảng kiểm tra để đánh giá khả năng cách nhiệt của vật liệu theo tiêu chuẩn.
 • Đánh giá hiệu suất: Dựa vào kết quả kiểm tra, đánh giá xem vật liệu có đáp ứng được yêu cầu về cách nhiệt theo tiêu chuẩn hay không.

Tiêu chuẩn ASTM D4541

Tiêu chuẩn này tập trung vào việc kiểm tra độ bền và độ kết dính của vật liệu xây dựng. Việc tuân thủ tiêu chuẩn này giúp đảm bảo chất lượng và an toàn trong quá trình sử dụng vật liệu xây dựng.

Kiểm tra độ bền

Tiêu chuẩn này đưa ra các phương pháp kiểm tra độ bền của vật liệu xây dựng, từ đó đánh giá khả năng chịu lực và áp lực của chúng trong quá trình sử dụng.

 • Sử dụng thiết bị kiểm tra: Áp dụng các thiết bị kiểm tra độ bền theo yêu cầu của tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng vật liệu.
 • Ghi nhận kết quả: Ghi nhận kết quả kiểm tra và đánh giá xem vật liệu đáp ứng được yêu cầu về độ bền theo tiêu chuẩn hay không.
Bảo quản hàng hóa đòi hỏi những yêu cầu gì?
Bảo quản hàng hóa đòi hỏi những yêu cầu gì?

Các câu hỏi thường gặp

Bảo quản hàng hóa đòi hỏi những yêu cầu gì?

Bảo quản hàng hóa đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về môi trường lưu trữ, vận chuyển và bảo quản. Điều này bao gồm việc kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, cũng như xử lý các vấn đề an toàn và môi trường liên quan. Ngoài ra, việc đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình bảo quản hàng hóa cũng là một yếu tố quan trọng.

Làm thế nào để đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển?

Để đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển, cần thiết lập các tiêu chuẩn vận chuyển chặt chẽ, kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, sử dụng vật liệu đóng gói phù hợp, và đào tạo nhân viên vận chuyển về cách xử lý hàng hóa một cách an toàn.

Bảo quản hàng hóa độc hại đòi hỏi những biện pháp đặc biệt nào?

Bảo quản hàng hóa độc hại yêu cầu việc xác định, phân loại và bảo quản vật liệu độc hại theo các quy định cụ thể. Cần thiết lập kế hoạch xử lý vật liệu độc hại, đảm bảo an toàn cho người lao động và môi trường.

Làm thế nào để đánh giá hiệu suất của hệ thống bảo quản hàng hóa?

Để đánh giá hiệu suất của hệ thống bảo quản hàng hóa, cần thực hiện kiểm tra định kỳ, ghi nhận dữ liệu về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa. Sau đó, đánh giá xem hệ thống có đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế hay không.

Làm thế nào để lựa chọn vật liệu đóng gói phù hợp cho quá trình bảo quản hàng hóa?

Việc lựa chọn vật liệu đóng gói phù hợp đòi hỏi việc xác định rõ yêu cầu bảo quản của hàng hóa, từ đó chọn lựa vật liệu đóng gói có khả năng bảo quản, chịu lực và chống thấm tốt, đồng thời đảm bảo an toàn cho hàng hóa và môi trường.

Xem thêm: gửi hàng đông lạnh đi Mỹ

Kết luận

Trong ngành công nghiệp và thương mại, việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về bảo quản hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, an toàn cho người lao động và môi trường, cũng như tối ưu hóa hiệu suất vận chuyển và lưu trữ. Việc hiểu và tuân thủ các tiêu chuẩn này không chỉ giúp các tổ chức đáp ứng yêu cầu quốc tế mà còn tạo ra lợi ích lâu dài cho toàn bộ chuỗi cung ứng và ngành công nghiệp.